All posts by mediaversa

25 jaar priester Pater Vadakkel

Persbericht

Pater dr Joseph Vadakkel uit India  is weer in het land  en zal op zondagmiddag 17 augustus a.s. zijn bekende gebedsmiddag leiden in de parochiekerk Zoete Naam van Jezus (San Salvatorparochie) te Oeffelt, Kerkplein 3.

Programma

14. 00 uur: voordracht van pater dr. Joseph Vadakkel thema: de kracht van de Naam van Jezus
15.00 uur: rozenkrans van de Goddelijke barmhartigheid, aansluitend aanbidding van Jezus in Allerheiligste Sacrament, persoonlijke zegen met de relikwie van de heilige paus Johannes Paulus II.
16.00 uur: H. Mis
17.00 uur: persoonlijke zegen met Allerheiligste Sacrament.

Na afloop is gelegenheid voor ontmoeting.

Iedereen is welkom.

Verslag gebedsdag 30 april

Om 11:30 vond er de lezing van pater Vadakkel uit India plaats. Hij vertelde over zijn schoonzus, die elke morgen op een briefje schrijft: “god is mijn redder, hij geeft me alles wat ik nodig heb”
Hij legt dit nader uit aan de hand van bijbelteksten. “Roep me en ik zal antwoord geven” staat in Jeremia.

Lees verder

St. Jozef van Smakt – Jozefmaand maart 2014

In verband met de Jozefmaand, zijn er in Smakt extra kerkdiensten.

Elke zaterdag en zondag zullen er in maart extra kerkdiensten en activiteiten zijn. Op het hoogfeest van Sint-Jozef op 19 maart is er een volledig dagprogramma. UIteraard bent u van harte uitgenodigd een of meerdere diensten bij te wonen.
Het volledige programma met kerkdiensten voor maart 2014 vindt u op:
http://www.stjozefkapelsmakt.nl/kerkdienst.html

De dagelijkse Eucharistische aanbidding van het allerheiligste vindt in de maand maart plaats in de huiskapel, meteen naast de Jozefkapel. U bent welkom om hier in stilte te komen bidden.

Gebedsdagen 2014

Voor 2014 zijn de volgende gebedsdagen aangekondigd:
Zaterdag 25 januari – Over Gods Woord
Woensdag 12 februari – Over de Moeder van God
Woensdag 5 maart – Over de Vastentijd
Woensdag 30 april – Over Gods oneindige Barmhartigheid.

De gebedsdagen o.l.v. pater Joseph Vadakkel vinden plaats in de kek van Smakt (achter het Pelgrimhuis), telkens van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Sint Jozef kapel – Smakt (Venray)

De historie zegt dat de stichting van de St. Jozefkapel in Smakt geregeld is bij de overeenkomst op 7 oktober 1699 door Johannus Albertus Baron van der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-deken te Venray, op het Kasteel Macken in Holthees. In datzelfde jaar is met de bouw begonnen en de baron heeft de kapel een kelk geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 1700”. De voet van de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen. Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van de kapel en in de wapensteen tegen de buitenmuur.

Lees verder