Programma 2017

Woensdag 27 september

09:00 - 16:00

GEBEDSDAG SMAKT (VENRAY) – Lc 9,20: Hierop zei Hij tot hen:”Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?” Nu antwoordde Petrus: “De Gezalfde van God”. Zegen met relikwie H. zr Faustina

Lees meer

Woensdag 15 november

09:00 - 16:00

GEBEDSDAG SMAKT (VENRAY) – Lc 19,10:”De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”. E Zegen met relikwie H. Dominicus

Lees meer

Woensdag 6 december

09:00 - 16:00

GEBEDSDAG SMAKT (VENRAY) – Mt 3,3: Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: “Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”. Zegen met relikwie H. Alphonsa

Lees meer

zaterdag 9 december

09:00 - 16:00

GEBEDSDAG SMAKT (VENRAY) – Joh 6,48: “Ik ben het brood des levens”. Zegen met relikwie H. apostel Paulus & relikwie H. zr Faustina

Lees meer