Gebedsmiddag voor gezinnen

  • Steeds vanaf 09.00u tot 16.00u.
  • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
  • Introductie door pater Vadakkel.
  • Eucharistische genezingsgebeden.
  • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
  • Individuele zegening met relikwieën.
  • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.

Zegening met relikwie van H. Apostel Paulus / H. Paus Joh. Paulus II / H. Zuster Faustina.