Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “ 15. luty 2019

­Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “ 15. luty 2019

Ewangelia wg. Sw. Marka 7, 31-37

Uzdrowienie głuchoniemego

Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie , przemierzając posiadłości Dekapolu . Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go , żeby położył na niego rękę . On wziął go na bok , osobno od tłumu , włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka ; a spojrzawszy w niebo , westchnął i rzekł do niego : « Effatha », to znaczy : Otwórz się ! Zaraz otworzyły się jego uszy , więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić . [ Jezus ] przykazał im , żeby nikomu nie mówili . Lecz im bardziej przykazywał , tym gorliwiej to rozgłaszali . I pełni zdumienia mówili : « Dobrze uczynił wszystko . Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę

Rozważanie:

­Moi drodzy bracia i siostry,

Dziś rozważamy uzdrawiającą moc Jezusa. Ludzie przywieźli do Niego głuchoniemego, który nie mógł mówić poprawnie. Jezus dotknął go i powiedział: “Otwórz się!”. Natychmiast został ten człowiek uzdrowiony.
Jezus jest dobrego serca i pełen współczucia. Każdy może przyjść do Niego, w każdej chwili. Biblia mówi, że On nikogo nie odeśle, kto do Niego przyjdzie. Ponadto w Biblii znajdujemy wiele fragmentów z uzdrowieniami. Dowiadujemy się, że Jezus indywidualnie błogosławi ludzi i oni zostają uzdrowieni. Jezus powiedział: “Mój Ojciec zawsze działa”, i Jezus również cały czas działa. Pewnego razu przybyło dziesięciu trędowatych i Jezus modlił się za nich. W drodze, gdy szli do kapłanów zostali uzdrowieni. Tylko jeden wrócił i podziękował Jezusowi za uzdrowienie. Jezus docenił jego wdzięczność i zapytał o innych.
Możemy zaufać uzdrawiającej mocy Jezusa i modlić się każdego dnia: w imię Jezusa modlimy się o uzdrowienie naszych dusz, naszych umysłów i naszych ciał. Kiedy jesteśmy chorzy, nie powinniśmy tracić nadziei.

Życzę wam spotkania modlitewnego bogatego w łaski.
Wasz brat w Chrystusie,

O.Joseph