Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “ 14. czerwiec 2019

Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “

14. czerwiec 2019

Ewangelia wg. św. Jana 16, 12-15

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia , ale teraz [ jeszcze ] znieść nie możecie . Gdy zaś przyjdzie On , Duch Prawdy , doprowadzi was do całej prawdy . Bo nie będzie mówił od siebie , ale powie wszystko , cokolwiek usłyszy , i oznajmi wam rzeczy przyszłe . On Mnie otoczy chwałą , ponieważ z mojego weźmie i wam objawi . Wszystko , co ma Ojciec , jest moje . Dlatego powiedziałem , że z mojego weźmie i wam objawi

Rozważanie:

Moi drodzy bracia i siostry,
Jesus powiedział swoim apostołom, że chciałby im wiele powiedzieć, ale oni tego nie rozumieli. Duch Święty ich nauczy. Ew. Łukasza 12:12 mówi: „bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie , co należy powiedzieć ”. Dobrze jest wiedzieć, że mamy jakąś pomoc – Ducha Świętego. Życie duchowe prowadzi Duch Święty. W Biblii widzimy, jak Duch Święty prowadził naszą matkę Maryję. Dlatego chodziła przez życie w wierze, a nie w zasięgu wzroku. Miała wiele trudności w swoim życiu, ale kroczyła naprzód. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, zdajemy sobie sprawę, że zawsze był napełniony Duchem Świętym. Przejdźmy do apostołów: otrzymali moc Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Mieli też problemy, ale dzięki mocy Ducha Świętego wszyscy odważnie postępowali. Kilka lat temu zakonnica z Chorwacji miała piękny sen: wielki płomień płonął na ziemi i sięgał az do nieba, usłyszała głos z płomienia: „Nikt nie może go ugasić”.
Jezus powiedział: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Jakże byłbym szczęśliwy, gdyby się palił!
Chcemy prosić o ten płomień pochodzący z Eucharystii.

Życzę wam spotkania modlitewnego pełego łask.
Wasz brat w Chrystusie,

­O. Joseph