Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “ 16. sierpień 2019

Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “

16. sierpień 2019

Ewangelia wg. św. Łukasza 12, 49-53

Za Jezusem lub przeciw Niemu

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę , żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki , aż się to stanie . Czy myślicie , że przyszedłem dać ziemi pokój ? Nie , powiadam wam , lecz rozłam . Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu : troje stanie przeciw dwojgu , a dwoje przeciw trojgu ; ojciec przeciw synowi , a syn przeciw ojcu ; matka przeciw córce , a córka przeciw matce ; teściowa przeciw synowej , a synowa przeciw teściowej

Rozważanie:

Moi drodzy bracia i siostry,
Ten fragment biblijny wyraźnie wyraża misję i wizję Jezusa. Jezus powiedział: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę , żeby on już zapłonął”. Ogień Jezusa jest bardzo ważny na naszej życiowej drodze. To nie jest negatywne, ale bardzo pozytywne. Święta Siostra Faustyna zrozumiała, jak ważny jest ten ogień. Powiedziała, że ​​boski ogień zmienił jej życie. Widzimy także znaczenie tego ognia w życiu apostołów. Przez boski ogień stali się nowymi ludźmi. Głosili Królestwo Boże z mocą i entuzjazmem. Wprowadzili wielu ludzi do królestwa Bożego. Apostoł Paweł jest bardzo dobrym przykładem. Wykonał niesamowitą pracę dla Królestwa Bożego poprzez boski ogień. Amos powiedział: „Bóg chce dać każdemu Ducha Świętego.” Biblia mówi: „Proście, a otrzymacie.” Kiedy prosimy o Ducha Świętego, Bóg da nam go bez miary. Módlmy się w codziennych modlitwach o ogień Ducha Świętego. Ten Ogień zmieni nasze życie, a także życie innych ludzi.

Życzę wam spotkania modlitewnego pełnego łask
Wasz brat w Chrystusie
­O. Joseph Vadakkel