Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “ 12. kwiecień 2019

Spotkanie modlitewne: „Eucharystyczny Płomień “

12. kwiecień 2019

Ewangelia wg. św. Łukasza 19, 28-40

Po tych słowach ruszył na przedzie , zdążając do Jerozolimy .

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE

Uroczysty wjazd do Jerozolimy

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii , do góry zwanej Oliwną , wysłał dwóch spośród uczniów , mówiąc : « Idźcie do wsi , która jest naprzeciwko , a wchodząc do niej , znajdziecie oślę uwiązane , którego jeszcze nikt nie dosiadł . Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj ! A gdyby was kto pytał : ” Dlaczego odwiązujecie ?”, tak powiecie : “Pan go potrzebuje “». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak , jak im powiedział . A gdy odwiązywali oślę , zapytali ich jego właściciele : « Czemu odwiązujecie oślę ?» Odpowiedzieli : « Pan go potrzebuje ». I przyprowadzili je do Jezusa , a zarzuciwszy na nie swe płaszcze , wsadzili na nie Jezusa . Gdy jechał , słali swe płaszcze na drodze . Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej , kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda , które widzieli . I wołali głośno:« Błogosławiony Król , który przychodzi w imię Pańskie . Pokój w niebie i chwała na wysokościach ». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego : «Nauczycielu , zabroń tego swoim uczniom !» Odrzekł :« Powiadam wam: Jeśli ci umilkną , kamienie wołać będą » .

Rozważanie:
Moi drodzy bracia i siostry,
Przed nami Wielki Tydzień. To czas odnowy serca i ducha. Chcemy poświęcić czas na rozważenie męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa. Każdego roku obchodzimy Wielki Tydzień, ale bardzo ważne jest, ile naprawdę pozostaje w naszych sercach. Jezus przyszedł na świat, aby pomóc wszystkim. Biblia mówi, że Bóg tak bardzo kocha świat, że posłał swego Jednorodzonego Syna na tę ziemię, aby dać wszystkim nadzieję. Jezus przyszedł na ten świat, aby pomóc wszystkim. To był plan Boga, że ​​Jezus musiał przejść przez tę sytuację. Jak widzimy, nie jest to bynajmniej harmonijne dla Jezusa, ale przez modlitwę otrzymuje moc, by nieść swoj krzyż – i plan nieba. W Niedzielę Palmową ludzie witali go i witali go okrzykami Hosanna, ale w Wielki Piątek wyglądało to zupełnie inaczej: ludzie byli całkowicie przeciwko Niemu. Zmarł w wielkim bólu na krzyżu, ale jego śmierć prowadziła do zmartwychwstania.
Nasze życie to także podróż. Życzymy szczęśliwej podróży, ale mamy też inne doświadczenia. Kiedy mamy bolesne doświadczenia, musimy spojrzeć na krzyż i zachować zmartwychwstanie w naszych sercach.

Życzę wam spotkania modlitewnego pełnego łask .

­O. Joseph