10 juli (woe) – Mijn Heer en mijn God

H. Zuster Alphonsa