2 oktober (woe) – Ik ben de hand van de Heer

H. Dominicus