7 augustus (woe) – De transfiguratie op de berg

H. Broeder Andrew