Woensdag 27 september

GEBEDSDAG SMAKT (VENRAY) – Lc 9,20: Hierop zei Hij tot hen:”Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?” Nu antwoordde Petrus: “De Gezalfde van God”.

Zegen met relikwie H. zr Faustina

2013 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN Links
9.00 – 9.30: Stille aanbidding (St. Jozefkerk)
9.30 – 10.00: Rozenkrans van St.Jozef (St. Jozefkerk)
10.00 – 11.00: Heilige Mis (St. Jozefkerk)
11.00 – 11.30 Pauze (koffie en thee)
11.30-12.30: Voordracht door Pater dr.J.Vadakkel
persoonlijke zegen met relikwie heilige paus Johannes Paulus II (St. Jozefkerk)
12.30 – 13.15: Lunchpauze(Gratis koffie, soep op de pastorie)
13.15 – 13.45: Stille aanbidding in de St. Jozefkapel, biechtgelegenheid
13.45 – 14.00: Sacramentsprocessie naar de St. Jozefkerk
14.00 – 16.00: Rozenkransgebed H.Maria
Rozenkrans Goddelijke Bamhartigheid, Lofprijzing
Gebed om genezing
Persoonlijke zegen met allerheiligste Sacrement
Zegening van flesjes water, meegebrachte foto’s e.d.