Verslag gebedsdag 30 april

Om 11:30 vond er de lezing van pater Vadakkel uit India plaats. Hij vertelde over zijn schoonzus, die elke morgen op een briefje schrijft: “god is mijn redder, hij geeft me alles wat ik nodig heb”
Hij legt dit nader uit aan de hand van bijbelteksten. “Roep me en ik zal antwoord geven” staat in Jeremia.

gebedsdag-30aril-2

Hij verteld over het familieleven. In Handelingen 6,31 staat: “geloof in god zal jou en je familie zegenen.”  Hij verteld hierbij ondermeer over mensen die bij hem zijn gekomen en genezen zijn van ernstige kwalen en nu een gelukkig gezinsleven hebben. De heilige Jozef en moeder

Maria kunnen hierbij als voorbeeld dienen en helpen.

Hij verteld over zorgen, wanhoop en verdriet. Jezus is de redder en hij haalt wederom een voorbeeld aan waarbij iemand met zorgen in 1 klap zich beter voelt. ” Bid veel” geeft hij als advies en het zal gaan als bij een zaadje. Het kan soms even duren, maar god werkt en hij heeft beloofd je te helpen als je je op hem richt.

Hij verteld over wensen die uitkomen. God helpt ook hierbij. Voorbeelden worden aangehaald als bij het vinden van de juiste partner en zijn eigen ervaring met de relikwie van de heilige Paus Johannes Paulus 2. Die zomaar op zijn pad kwam.

Veel bidden en aanbidding is belangrijk. Heb god lief met heel je hart, lichaam en ziel. Hij haalt een voorbeeld aan van een kardinaal die dagelijks alvorens hij iemand spreekt eerst 2 uur in aanbidding gaat.

gebedsdag-30april-1

We mogen dus vertrouwen op god is zijn indrukwekkende boodschap. Dit is een hele mooie blijde boodschap die Jezus ons heeft gebracht. Paus Johannes Paulus zei eens “don’t worry be happy” dit typeert volgens hem hoe goed de boodschap van God door Jezus is.
Je krijgt vergiffenis en kan ten allen tijde terugkeren bij God.