Skip to main content

Bijbel reflectie

Inleidingen door pater Joseph Vadakkel

Thema: Sint-Jozef leert ons om te gaan met de dagelijkse zorgen
Bijbelpassages

Luc. 2,48
Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: “Kind wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.”

Jes. 58,9
Dan geeft de Heer antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: “Hier ben Ik.” Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij.

Jes. 58,8
Dan breekt uw licht als de dageraad door en groeien uw wonden spoedig dicht; dan gaat uw gerechtigheid voor u uit, en sluit de heerlijkheid van de Heer uw stoet.

Jes. 43,1
“Maar”, zo spreekt de Heer, uw schepper, o Jakob, die uw Israël, heeft gevormd, “Wees niet bang. want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij.”

Jes. 40,31
Maar zij hopen op de Heer, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels uit als adelaars; zij lopen en worden niet moe, zij rennen en raken niet uitgeput.

Jes. 65,23
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de Heer is gezegend.

Jes. 65,24
IK zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

Jer. 1,9
En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: “Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.”

Mt. 11,28
Komt allen naar Mij toe, die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Mt. 28,20
Leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan voleinding van de wereld.

Mc. 1,30-31
De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en meteen spraken ze met Hem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en liet haar opstaan. De koorts verliet haar en ze bediende hen.

Mc. 4,39
Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: “Zwijg! Wees stil!” De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust.

Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com