Skip to main content

Programma overzicht

Programma’s

De programma’s welke u hier op de website nader omschreven vindt, omvatten
verschillende terugkerende activiteiten:

  • 5 juni 2024 – 12 uur aanbidding, in de st Jozefkapel
  • 17 juni 2024 – internationale gebedsprogramma , Sint Jozefbedevaartskerk te Smakt
Op maandag 17 juni 2024  vindt in de Sint Jozefbedevaartskerk te Smakt, (Sint Jozeflaan 56-58)
het internationale gebedsprogramma van Eucharistic Flame plaats.

Celebrant en begeleider is pater S. Fredy uit Duitsland (met tolk).

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Gratis toegang. 
Vervoer: op eigen gelegenheid (bus 255 vanaf station Vierlingsbeek, Venray stopt voor de st Jozefkerk)

Programma
10.00 uur: Opening
10.15 uur: Uitstelling Allerheiligste met Lofprijzing
10.30 uur: Rozenkransgebed van Sint Jozef met intenties
11.00 uur: Eucharistieviering
12.00 uur: Angelus gebed, gevolgd door de individuele zegen met relikwie van Sint Jozef
12.15 uur: koffie/thee/lunch in het restaurant het Pelgrimshuis (voor eigen rekening)
13.15 uur: Aanbidding H Sacrament in Sint Jozefkapel met Sint Jozefgebeden, Sacramentsprocessie, aansluitend het middagprogramma bestaande uit o.a. rozenkrans- en genezingsgebeden, een voordracht, Lofprijzing, overwegen Bijbelwoorden e.d.
16.00 uur: Einde

12 uur voor onze lieve Heer

Op 5 juni 2024 is in de St Jozefkapel Smakt om 09.30 uur een eucharistieviering gevolgd door de uitstelling van het H Sacrament tot 22 uur.
We hebben vrijwilligers nodig om de aanbidding van het Allerheiligste 12 uur in de St Jozefkapel Smakt, (St Jozeflaan 56) mogelijk te maken.
Laat ons z.s.m. weten als u als voor 1 uur of meer kunt deelnemen aan de aanbidding.

Stuur dan een e-mail naar ahegeman@hetnet.nl.

Gebruik de button hieronder om u in te schrijven

Inschrijflijst / List for registration

Custodians wanted for adoration in st Jozef chapel , please use registration button above. 

Online meeting Eucharistic Flame

Online meetings

Net voor aanvang van de online meeting wordt in de whatsapp groep van het betreffende land een link verstrekt.
Wil je in de Whatsappgroep worden opgenomen dan stuur a.u.b. een e-mail naar info@eucharisticflame.eu

 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worden.

Johannes 15:11

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Hebreeën 13:6

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

1
1

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

  • Steeds vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur.
  • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
  • Eucharistische genezingsgebeden.
  • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
  • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
  • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.
Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com