Skip to main content

Programma overzicht

Maandelijks dagprogramma

 

Het maandelijks dagprogramma vindt steeds plaats op de woensdagmorgen, in de kerk van Smakt (van 9:00 uur tot 16:00 uur) en wel op:

 • 4 Januari
 • 1 Februari
 • 1 Maart
 • 5 April
 • 3 Mei
 • 7 Juni
 • 5 Juli
 • 2 Augustus
 • 6 September
 • 4 Oktober
 • 1 November
 • 6 Decemeber

Elke tweede woensdag nachtwake

 

Elke tweede woensdag begint in onze kapel Sint Jozef een nachtwake,
deze begint om 19.00 uur en eindigt in de ochtend om 7.00 uur.

 • 11 Januari
 • 8 Februari
 • 8 Maart
 • 12 April
 • 10 Mei
 • 14 Juni
 • 12 Juli
 • 9 Augustus
 • 13 September
 • 11 Oktober
 • 8 November
 • 13 Decemeber

Live- Stream via Google Meet

 

Eind november is Pater Vadakkel weer begonnen met zijn live- stream uitzendingen.
De inleiding zijn veelal in het Engels en worden vertaald. De frequentie van de uitzendingen zijn aangepast. Voorheen was dit op de donderdagavond, voortaan zal dit 2 keer per maand zijn, eveneens op de donderdagavond en wederom van 20:00u tot 21:00u en wel voor mensen in Nederland en België.

 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worden.

Johannes 15:11

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Hebreeën 13:6

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

1
1

GEBEDSDAGEN

 • Steeds vanaf 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
 • Introductie door pater Vadakkel.
 • Eucharistische genezingsgebeden.
 • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
 • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
 • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.
 • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.
Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com