Skip to main content

Met diepe droefheid melden wij u het onverwacht droevige overlijden van onze geliefde Eerwaarde pater Joseph Vadakkel.
Bid alstublieft voor zijn eeuwige rust en vrede voor zijn familie en nabestaande.
Moge de Heer van de Eucharistie, die hij vurig heeft gediend, hem eeuwige vrede schenken!

Bekijk hier de begrafenis van pater Vadakkel op 20 augustus 2023 in Kerala India.

Onze missie

Eucharistic Flame heeft de missie Jezus bekend te maken onder een groter publiek.
Door de bisschop erkende organisatie, worden de gebedsdagen, gebedsgenezingen en andere activiteiten gehouden.

De programma’s welke u hier op de website nader omschreven vindt, omvatten
verschillende terugkerende activiteiten:

 • Rozenkrans bidden
 • Eucharistische aanbidding
 • Heilige Mis
 • Lezingen en overwegingen
 • Gebedsgenezing
 • Zegeningen met relieken

12 uur voor onze lieve Heer

Op 3 juli 2024 is in de St Jozefkapel Smakt om 09.30 uur een eucharistieviering gevolgd door de uitstelling van het H Sacrament tot 22 uur.
We hebben vrijwilligers nodig om de aanbidding van het Allerheiligste 12 uur in de St Jozefkapel Smakt, (St Jozeflaan 56) mogelijk te maken.
Laat ons z.s.m. weten als u als voor 1 uur of meer kunt deelnemen aan de aanbidding.

Stuur dan een e-mail naar ahegeman@hetnet.nl of vul de lijst in via onderstaande button.

Vrijwilligers nodig/custodians needed

We hebben vrijwilligers nodig om de aanbidding van het Allerheiligste 12 uur in de St. Jozefkapel Smakt mogelijk te maken.
Doe je mee? Je kunt hier een afspraak vastleggen met Jezus.

Inschrijflijst / List for registration
Op maandag 15 juli 2024  vindt in de Sint Jozefbedevaartskerk te Smakt, (Sint Jozeflaan 56-58)
het internationale gebedsprogramma van Eucharistic Flame plaats.

Celebrant en begeleider is pater S. Fredy uit Duitsland (met tolk).

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Gratis toegang. 
Vervoer: op eigen gelegenheid (bus 255 vanaf station Vierlingsbeek, Venray stopt voor de st Jozefkerk)

Programma

10.00 uur: Opening
10.15 uur: Uitstelling Allerheiligste met Lofprijzing
10.30 uur: Rozenkransgebed van Sint Jozef met intenties
11.00 uur: Eucharistieviering
12.00 uur: Angelus gebed, gevolgd door de individuele zegen met relikwie van Sint Jozef
12.15 uur: koffie/thee/lunch in het restaurant het Pelgrimshuis (voor eigen rekening)
13.15 uur: Aanbidding H Sacrament in Sint Jozefkapel met Sint Jozefgebeden, Sacramentsprocessie, aansluitend het middagprogramma bestaande uit o.a. rozenkrans- en genezingsgebeden, een voordracht, Lofprijzing, overwegen Bijbelwoorden e.d.
16.00 uur: Einde

Online meetings

Regelmatig worden er online meetings gegeven, op de dag van een online meeting wordt er nieuwe informatie op de website geplaatst.
Met deze informatie kunt u via een link het programma volgen op een willekeurig devices, zoals een laptop, pc, tablet of mobiel.
De meetings worden vertaald indien dit nodig is.
U kunt het programma dus volgens op elke locatie.
Meer informatie kunt u vinden in de agenda, hier zullen de dagen en tijden worden aangetoond.

Online meeting Eucharistic Flame
 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worden.

Johannes 15:11

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Hebreeën 13:6

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

1
1

Eucharistic Flame

Eucharistic Flame is opgericht door Pater Vadakkel uit India. Hij is de grondlegger en stichter
van Eucharistic Flame. Eucharistic Flame verzorgt activiteiten in verschillende landen over de hele wereld. In
Nederland, Duitsland en Polen is de pater zeer actief met gebedsdagen, Eucharistische Aanbidding
en diverse andere katholieke activiteiten.
In Nederland organiseert Eucharistic Flame samen met vele enthousiastelingen
gebedsdagen, online meetings, Eucharistische Aanbidding. Je kan terecht bij de pater
voor gebedsgenezing, zegeningen, de Heilige Mis, de biecht en wanneer je hulp of ondersteuning
nodig hebt, voor een goed gesprek.
Eucharistic Flame wordt ondersteund en is goedgekeurd door het bisdom Roermond en is
een katholieke charismatische instelling.

Eucharistic Flame

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

 • Steeds vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.
 • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
 • Eucharistische genezingsgebeden.
 • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
 • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com