Skip to main content

Met diepe droefheid melden wij u het onverwacht droevige overlijden van onze geliefde Eerwaarde pater Joseph Vadakkel.
Bid alstublieft voor zijn eeuwige rust en vrede voor zijn familie en nabestaande.
Moge de Heer van de Eucharistie, die hij vurig heeft gediend, hem eeuwige vrede schenken!

Onze missie

Eucharistic Flame heeft de missie Jezus bekend temaken onder een groter publiek.
Katholiek Pater Vadakkel leidt de gebedsdagen, gebedsgenezingen en andere activiteiten
vanuit een door de bisschop erkende organisatie.

De programma’s welke u hier op de website nader omschreven vindt omvatten
verschillende terugkerende activiteiten:

 • Rozenkrans bidden
 • Eucharistische aanbidding
 • Heilige Mis
 • Lezingen en overwegingen door Pater Vadakkel
 • Gebedsgenezing
 • Zegeningen met relieken

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

Elke 1e woensdag van de maand, vindt er een gebedsdag plaats in
het St Jozef bedevaartsoord in Smakt
(gemeente Venray).

 • 09:00 tot 09:30 uur: Eucharistische Aanbidding in kerk van Smakt.
 • 09:30 tot 10:00 uur: Rozenkrans St Jozef.
 • 10:00 tot 11:00 uur: Eucharistieviering.
 • 11:00 tot 11:45 uur: Lezing door Pater Vadakkel uit India.
 • 11:45 tot 12:30 uur: Genezingsgebed en Eucharistische zegening.
 • 12:00 tot 13:00 uur: Middageten.
 • 13:00 tot 14.00 uur: Eucharistische Aanbidding in Jozef Kapel.
 • 14:00 tot 14.15 uur: Processie van kapel naar kerk.
 • 14:15 tot 14:45 uur: Rozenkrans H. Maria
 • 14:45 tot 15:00 uur: Eucharistische Aanbidding in kerk van Smakt.
 • 15:00 tot 15:20 uur: Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid.
 • 15:20 tot 16:00 uur: Genezingsgebed en Eucharistische zegening.

Nachtwake

Elke 2e woensdag van de maand vindt er een programma plaats met nachtelijke Eucharistische Aanbidding.
De nachtwake begint om 19:00 uur met een Eucharistieviering en eindigt de volgende dag om 07:00 uur met een Eucharistieviering, in huiskapel (pastorie)in Smakt.

 • 09 februari
 • 08 maart
 • 12 april
 • 10 mei
 • 14 juni
 • 12 juli
 • 09 augustus
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 08 november
 • 13 december

Gebedsdagen Pelgrimshuis Casa Nova

De gebedsdagen vinden elke 2de zondag van de maand plaats, in het Pelgrimshuis Casa Nova in Nijmegen.
De tijden van de gebedsdagen zijn van 15:00 uur tot 17:00 uur.
.
.

 • Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
 • Lezing door de Pater
 • Genezingsgebed
 

Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jesaja 58:8

 

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worden.

Johannes 15:11

 

Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

Psalmen 91:11

 

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Mattheüs 7:7

 

HEERE, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Psalmen 30:2

 

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Johannes 7:38

 

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Johannes 14:6

 

Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.

Hebreeën 13:6

 

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

 

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Petrus 5:7

 

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Romeinen 8:31

 

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken.

Psalmen 71:14

 

De HEERE nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat; Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten; vrees niet, en ontzet u niet.

Deuteronomium 31:8

 

Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.

Jeremiah 29:12

1
1

Eucharistic Flame

Eucharistic Flame is opgericht door Pater Vadakkel uit India. Hij is de grondlegger en stichter
van Eucharistic Flame. Eucharistic Flame verzorgt activiteiten in verschillende landen over de hele wereld. In
Nederland, Duitsland en Polen is de pater zeer actief met gebedsdagen, Eucharistische Aanbidding
en diverse andere katholieke activiteiten.
In Nederland organiseert Eucharistic Flame samen met vele enthousiastelingen
gebedsdagen, online meetings, Eucharistische Aanbidding. Je kan terecht bij de pater
voor gebedsgenezing, zegeningen, de Heilige Mis, de biecht en wanneer je hulp of ondersteuning
nodig hebt, voor een goed gesprek.
Eucharistic Flame wordt ondersteund en is goedgekeurd door het bisdom Roermond en is
een katholieke charismatische instelling.

Eucharistic Flame

Maandelijkse gebedsdagen Smakt (Venray)

 • Steeds vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.
 • Met H. Mis, Rozenkrans en Eucharistische aanbidding.
 • Introductie door pater Vadakkel.
 • Eucharistische genezingsgebeden.
 • Individuele zegening met het Allerheiligste Sacrament.
 • Individuele zegening met wisselende relikwieën.
 • Geestelijke begeleiding en zegening door Pater Dr. Joseph Vadakkel.
 • Maandelijkse zegening met de relikwie van St. Jozef en de H. Paus Joh. Paulus II.
Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com