Skip to main content
Nieuws

Neuwsbrief van pater Joseph Vadakkel/ aug. 2023

Oprichter: fr dr. Joseph Vadakkel

Bedevaartsoord van St Jozef in Nederland: Smakt bij Venray

Smakt ontwikkelde zich vanaf 1887 tot een belangrijk bedevaartsoord  en is nog steeds de enige bedevaartsplaats van St. Jozef in Nederland. Laten we gebruik maken van dit genadevolle bedevaartsoord.  .  Zoals bekend hebben velen in het verleden maar ook nu de voorspraak en hulp van St Jozef mogen ervaren. We moeten ervan overtuigd zijn, dat God, de verdiensten van sint Jozef in aanmerking nemend, hem nooit een genade zal weigeren, die hij zal vragen ten gunste van hen die hem vereren. (H Alfonsus Liguori).

Laten we in Smakt St Jozef dan eren en zijn voorbeeld volgen. Bijvoorbeeld als volgt: richt je  negen dagen lang tot de heilige Jozef, vier maal per dag, ongeacht waar, of wanneer en eert hem wegens de volgende vier voorrechten:

 1. Zijn trouw tegenover de genade.
  Denk enige minuten daarover na, dank God en bid opdat jij, door de voorspraak van de heilige Jozef, eveneens trouw aan de genade zult zijn.
 2. Zijn trouw in de verzorging van het innerlijk leven.
  Overweeg, dank en bid! (zoals bij het eerste voorrecht)
 3. Zijn liefde tot de heilige maagd Maria.
  Overweeg, dank en bid !
 4. Zijn liefde tot het Goddelijk Kind.
  Overweeg, dank en bid !

Isaias 30:15 in stilte en vertrouwen ligt je kracht!

Overweging door father dr. Joseph Vadakkel

Lieve vrienden,

We zijn allemaal op zoek naar vrede en kracht. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

De Bijbel geeft ons daarvoor een goede oplossing. Laten we daarom tijd vinden voor rust om ons hart met vertrouwen te openen, zodat God tot ons kan spreken. Paus Benedictus wees daar regelmatig op. God spreekt in stilte, zo zei hij. En de heilige moeder Theresa van Calcutta beschreef prachtig het volgende over de stilte: ” stilte brengt gebed voort, gebed produceert geloof, geloof produceert liefde en liefde produceert naastenliefde.

Stilte is dus van belang in ons leven, het leidt heel duidelijk tot gebed en verbinding met God vooral als we daarbij de bijbelwoorden overwegen.

Daarbij is ook van belang dat we vertrouwen hebben in Onze Lieve Heer. Elk bijbelwoord kunnen we vertrouwen. De vruchten zullen dan bijzonder zijn, we worden sterk en zeker, en dat hebben we nodig.

Blijven we dus vol verwachting en hoop. De grote reden daarvoor is dat we een liefdevolle God hebben

Nieuwsbrief: augustus 2023

Wilt u bij Christus zijn, Gaat naar Jozef! (Pius Xll).

Bekend gebed tot St. Jozef:
Het memorare tot de Heilige Jozef (van St. Bernardus)
Gedenk, o allerzuiverste Bruidegom van Maria en mijn zeer beminde Beschermer, heilige Jozef, dat het nooit gehoord is dat iemand die Uw zorg afsmeekte en Uw hulp inriep, ongetroost bleef. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot U en beveel ik mij met alle vurigheid van mijn geest bij U aan. Verwerp mijn bede niet, o

Voedstervader van de Heiland, maar aanvaard ze welwillend.  Amen. Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

en Zijn woorden zullen ons altijd bemoedigen.

Bewaren we de woorden van God in ons hart. Dat is echt een wonderbaarlijke ervaring. De bijbel zegt ”als je in mij blijft en mijn woorden in jou blijven, dan zal Ik, wat je in mijn naam vraagt, geven.

In de bijbel vind je voor elke situatie passende Bijbelwoorden. Hebben we bijvoorbeeld problemen in de familie dan zegt de bijbel daarover,” Geloof in de Heer en jij en je familie zullen worden gezegend.

Als je bezorgd bent over iets, zegt de bijbel: “wees niet bezorgd, vertrouw op de Heer” bijbel zegt: “Als je op de Heer vertrouwt zal je kracht zich vernieuwen en je zult vliegen als een adelaar”.

Daarom: laten we ons voornemen meer tijd uit te trekken om het woord van God te lezen en te overwegen. Dat geeft ons vrede en kracht.

Close Menu

NEDERLAND

Sint-Jozefkapel
Sint Jozeflaan 56a, 5817 AD Smakt (Venray)

E-mail: jozefsmakt@gmail.com
Tel: +31(0)478-561509
Mob: +31(0)6-17850099

DUITSLAND

Schloss Wissen
Schlossallee 26 D-47652 Weeze

E-mail: vadakkelj3@gmail.com
Mob: +49(0)1604679180
Web: www.ev-eucharistic.com